Třídní web I. B

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. - 10.4.2020

ČJ -  Slabikář - str.57 - cvičení nahoře - správně vybrat která zvířata patří do zoo a která do lesa a přepsat je do sloupečků,u cv. s trojúhelníkem vybrat podle obrázku správnou možnost a zakroužkovat. Naučit se básničku "jede, jede vlak.
                         str.58 - seznámení s písmenkem B. přečíst básničku, vybarvit obrázek a popsat podle obrázku, která slova začínají na B. Správně pojmenovat obrázky, slabiky spojit ve slova. Přečíst cvičení Bob a Bobek a doplnit.
                         str.59 - u cvičení s otazníkem správně vyluštit přesmyčky slov, u cvičení se sovou správně najít a oddělit slova od sebe, u cv. s tužkou doplnit slova do mřížky, cv. s trojúhelníkem - správně přečíst a spojit to, co k sobě patří.
                                     Přečíst si rozpočítávadlo, po straně přečíst slova.    
                         str.61 - naučit se velikonoční básničky, krásně vybarvit a najít stejné kraslice.
                         STRANU 60 NECHÁME AŽ PO VELIKONOCÍCH.
Pracovní sešit - str. 30 - přečíst všechna slova v rámečcích.
                          str.31 - splnit všechny úkoly, které jsou napsané dole na stránce. Když děti splní správně, vyjde jim na straně 30 vybarvený obrázek :-)
Písanka - str. 5 - opakování, každé slovo na řádku stačí napsat 2x
                str.6 - nácvik písmene R, postupujeme jako u písmene P a dopíšeme.
                str.7 - nácvik slov s písmenem R
Matematika - str.29 - počítáme kostičky, sčítání a odčítání, cvičení se sluníčkem - vypočítáme řetězce a nakonec spočítáme všechna tělesa a zapíšeme jejich počet do prázdných okýnek.
                      str.30 - seznámení s číslem 16 - vyznačení č. 16 v penězích, na kostičkách a na číselné ose. Pomocí obrázků tvoříme slovní úlohy  na sčítání a odčítání, použijeme rozkla čísel
                      str.31 - cvičení se sluníčkem - vypočítáme příklady a napíšeme kolik kedluben je v kterém košíku, cvičení s kytičkou - dopočítáme podle zadání, svičení se sluníčkem - matematické řetězce. Samostatně vypočítat sloupeček, poprosím vyfotit a poslat :-)))
Prvouka - str.18 - Domácí zvířata na dvoře - povídat si s dětmi podle obrázku.

Přeji Vám i dětem krásné Velikonoce, děkuji za trpělivost při učení s dětmi, za spolupráci a v pondělí se budu těšit poprvě na Zoomu :-))
Tř.uč.

DENNÍ PLÁN 30.3. - 3.4.2020

ČJ - Slabikář - str.52 - slova, která jsou napsaná nahoře skládat do mřížek. U cvičení s otazníkem napsat správná slova na linku pod obrázek. Přečíst hezky nahlas cvičení "Novinový stánek" a správně odpovědět na otázku.
                        str.53 - u obrázků napsat na linku co Milena namalovala. Cvičení s trojúhelníkem napsat správné odpovědi. U cvičení s tužkou namalovat obrázky, podle slov, která jsou napsaná nad prázdným obdélníčkem. U cvičení s        kostičkou správně spojit barevně k sobě dvojice slov. Poprosím rodiče tuto stránku vyfotit např. mobilním telefonem a odeslat mi ke kontrole třeba na mail nebo watsapp :-)
                         str.54 - seznámení s písmenkem H,h. Naučit se hezky básničku, vybarvit si obrázek nahoře a povídat, co vše je na obrázku a co začíná na písmenko H. Dvojice slabik pod obrázkem vždy hezky spojit ve slova.
                                      Prohlédnout si obrázky a správně je pojmenovat. Zbytek strany hezky nahlas přečíst a odpovědět na otázku: Kdo hází nejlépe?
                        str.55 - Celou stranu hezky nahlas přečíst, vyprávět pohádku O Smolíčkovi podle obrázků.
                        str.56 - u cvičení s perem hezky dopsat písmenko které chybí. U cvičení s kostičkou správně spojit dvojice slov, která k sobě patří. Hezky nahlas přečíst cvičení U nás doma.

Pracovní sešit - str.27 - číst slova v barevných sloupcích, zkoušet tvořit věty. Přečíst cvičení "Dárek" , slova, která jsou podtržená vyhledat v tabulce a zakroužkovat. U obrázků škrtnout věci, které Slávek s maminkou nekoupili.
                          str.28 - číst slova v barevných sloupcích. Vyplnit křížovku, přečíst cvičení Soused Plavec.
                          str.29 - vyplnit první slabiku na kterou slova začínají, číst slova v barevných sloupcích, vyhledat slova v tabulce podle obrázků a zakroužkovat, přečíst si cvičení "Domácí úkol" a opravit Hynkovi domácí úkol (mohou i barevně)

Písanka 3 -  str.1 - opakování slov
                    str.2 - nácvik písmene r, nejprve na zvláštní papír, pořádně rozcvičit ruku
                    str.3 - opakování slov
                    str.4 - opakování slov, prosím tuto stránku vyfotit a poslat :-)

Matematika - str.25 - slovní úlohy
                      str.26 - cvičení s kytičkou - vymyslet slovní úlohu, znázornit, vypočítat. U cvičení se sluníčkem rozložit čísla správně na jednotky a desítky, znázornit na číselné ose a vypočítat. Slovní úloha
                      str.27 - slovní úlohy
                      str.28 - dokreslení kraslic podle osy souměrnosti

Prvouka - str.16 - 17 Jaro na zahradě, vyprávění podle obrázků, vyplnit křížovku, prosím o vyfocení a odeslání :-) 
                 Úkol pro šikovné ruce str.47

Všem Vám děkuji za spolupráci a přeji krásné jarní dny, tř.uč.

TÝDENNÍ PLÁN 23.3. - 27.3.2020
ČJ - Slabikář - str.47 - cvičení s kouzelníkem, zkusit tvořit nová slova po doplnění různých písmen. Zbytek strany číst, pokládat dětem doplňující otázky pro čtení s porozuměním.
                        str.48 - Seznámení s písmenem C. Naučit se básničku, vymýšlet slova, která začínají na písmenko C. Povídat si o obrázku a obrázek vybarvit. Spojovat slabiky ve slova. Přečíst cvičení a doplnit, kdo nosí copy.
                        str.49 - přečíst správně nahlas a doplnit. Ze slov, která jsou po pravé straně tvořit věty.
                        str.50 - od cvičení s modrým trojúhelníkem mohou děti pracovat samostatně.
                        str.51 - celou stranu mohou děti dělat samostatně.

Pracovní sešit - str.24 - u cv. s tulipánem číst slova a zkoušet vymýšlet věty. Říkat kolik slabik které slovo má. Přečíst cvičení Zima a doplnit.
                          str.25 - u cvičení s tulipánem číst slova, vytleskávat slabiky. Křížovku zkusit samostatně. Přečíst Korela Lori a doplnit.
                          str.26 - nahoře doplnit slabiky pod slova, u cvičení s tulipánem přečíst slova, vyhledat slova, která jsou u cvičení se žlutým míčkem a zakroužkovat. Přečíst Zajíc Cupík a doplnit AN.
Písanka - dopsat, stranu 39 samostatně. Zítra v pondělí dopním informaci, kdy bude možné vyzvednout si ve škole písanku č.3 a odevzdat na kontrolu písanku č.2.

Matematika - str.21 - vysvětlit a nechat pracovat samostatně.
                      str.22 - povídat si a pracovat společně.
                      str.23 - slovní úlohy tvořit společně s dětmi, obměňovat a počítat
                     str.24 - znovu zopakovat co jsou desítky, co jsou jednotky, ukázat si rozklady čísel

Prvouka - Velikonoce - str. 14-15

V týdnu zašlu na email zase nějaké pracovní listy na procvičování. Všem dětem posílám jarní pozdrav a moc se na ně těším :-) Kdykoli mě neváhejte s čímkoli kontaktovat, přeji vám pevné nervy :-)

TÝDENNÍ PLÁN 16.3. - 20.3.2020
ČJ - Slabikář - str.43 ( cvičení s kytičkou - čtení s porozuměním - samostatně, přesmyčky slov - samostatně, AN - samostatně. Domeček - slabiky - tvořit slova)
                        str.44 ( do volných rámečků skládání slov - mohou i psát, cvičení s modrým trojúhelníkem samostatně, básničku přečíst)
                        str.45 ( cičení s míčkem samostatně, cvičení s tužkou samostatně, básničku přečíst a složit správně dohromady)
                        str.46 - AU, OU, zaobloučkovat slova v básničce, vybarvit obrázek a říkat slova, která obsahují slabiky au, ou ( cvičení s modrým trjúhelníkem samostatně)
                        str.47 - celou stranu pořádně přečíst
Pracovní s. -  str. 20 - ( pracovat dle zadání, vysvětlit, samostatně)
                       str.21 - ( pracovat dle zadání)
                       str.22 - ( pracovat dle zadání - křížovku samostatně)
                       str.23 - ( pracovat dle zadání, vysvětlit, samostatně)
Písanka -    str. 34,35,36,37
Matematika - str. 17 - vyznačit číslo 14 v penězích, na kostičkách i číselné ose, děti ví jak, tvořit příklady na sčítání a odčítání
                     str.18 - vysvětlit a nechat pracovat samostatně
                     str.19 - vyznačit číslo 15 v penězích, na kostičkách a číselné ose, tvořit příklady na sčítání a odčítání
                     str.20 - vysvětlit a nechat pracovat samostatně
Prvouka - Jaro v přírodě, části rostlin str.12,13 + úkol pro šikovné ruce str. 45

Důležité je, aby děti  denně četly a počítaly hbitě +,- 10. V případě potřeby pište na mail, nebo volejte. Přeji Vám všem pevné nervy a posílám pozdrav pro děti :-)))

TÝDENNÍ PLÁN 9.3. - 11.3.2020
ČJ-  Slabikář - dokončit stranu 40, strana 41. Strana 42, seznámení s písmenem R, vymýšlet slova, která začínají na hlásku R, slova, která na hlásku R končí.
Prac.s. - dokončit stranu 18
PS - Písanka č.2, strana 30,32,33. Nová písmena nejprve nacvičit na volný papír
M -   třetí díl, dokončit stranu 14. U cvičení s kytičkou v zeleném rámečku vymýšlet ze tří čísel vždy 4 příklady. (např. 6+4=10; 4+6=10;10-4=6; 10-6=4
        strana 15 - celá, strana 16 - celá, vysvětlit dětem zadání a nechat pracovat samostatně
PRV - jaro v přírodě, strana 11 - vyprávění podle obrázku

Je důležité, aby děti  denně trénovaly čtení a skládání písmenek na jednoduché slabiky a slova. Některé děti mají stále velké potíže v matematice a je důležité každodenní procvičování + - 10. Ve třídě mají k dispozici malá počítadla, jinak kdo potřebuje může používat číselnou osu na lavici nebo jiné pomůcky. Děti dostaly na procvičení čtecí list č.15,16. Kdo potřebuje zaobloučkuje si slabiky. Je potřeba ohlídat tzv. dvojí čtení (děti čtou rovnou po slabikách a nahlas).
Akce v Toulcově dvoře na pondělí 16.3.2020 je zrušena.
V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat :-)