Třídní web I. B

TÝDENNÍ PLÁN 17.2. - 21.2.2020
ČJ-  Slabikář - seznámení s písmenem D, opakování známých písmen a slov (str.32 - 35)
PS - písanka č.2 nácvik písmene V
M -   seznámení s číslem 10, dokončení druhého dílu
PRV - 2.díl - zdraví, nemoc

Je důležité, aby děti  denně trénovaly čtení a skládání písmenek na jednoduché slabiky a slova. Některé děti mají stále velké potíže v matematice a je důležité každodenní procvičování + - 9.

Akce: 
V pondělí, úterý a ve středu nebudu ze studijních důvodů přítomna ve a děti budou mít suplování.

Klidný týden přeje tř.uč.