Třídní web I. B

TÝDENNÍ PLÁN 20.1 - 24.1.
ČJ-  Slabikář - opakování známých písmen, seznámení s písmem N
PS - písanka č.2 nácvik písmen J, P
M -   seznámení s číslem 8, sčítání a odčítání v oboru do 8. Tvoření jednoduchých slovních úloh, sudoku
PRV -  Hodiny

Je důležité, aby děti  denně trénovaly čtení a skládání písmenek na jednoduché slabiky a slova. 

Krásný týden přeje tř.uč.