Třídní web I. B

TÝDENNÍ PLÁN 22.6. - 26.6.2020

ČJ - Slabikář - str.105 - přečíst pohádku "O Budulínkovi" a vyplnit úkoly
                        str.119 - přečíst si básničku "Na shledanou, první třído" a vyluštit křížovku
K procvičování čtení si vybrat pohádky ze stran 106 - 119

Pracovní sešit - dokončení - stránku s písmenky Q,W,X nedělat!!!

Písanka - písanku prosím uschovat do druhé třídy, v září budeme pokračovat

Matematika - pracovní sešit dokončení

Prvouka  - pracovní sešit dokončení

Velice Vám všem děkuji za celoroční spolupráci a dětem přeji krásný poslední školní týden :-)

TÝDENNÍ PLÁN 15.6. - 19.6.2020

ČJ - Slabikář - str.98 - "Žáby ve škole" - přečíst správně celý text, u cvičení se srdíčkem vyluštit křížovku
                        str.99 - "Co komu patří?" - přečíst správně celý text, u cvičení s modrým trojúhelníkem vybrat správnou odpověď
                        str.100 - "Tancovali brouci" - naučit básničku - budu zkoušet ve středu na Zoomu, str.100 +101 Písničková - uděláme společně ve středu na                                                   Zoomu
                        str.102 - "V divadle" - přečíst správně celý text - do volného okénka nakreslit vodníka nebo vílu
                        str.103 - "O zlaté sekyře" - přečíst správně celý text a odpovědět správně na otázky u modrého trojúhelníku
                        str.104 - "Popletená básnička" - přečíst správně celý text

Pracovní sešit - str.58 - "Poznáte pohádky?" přečíst pohádky, z nabídky vybrat správně text a k obrázkům přiřadit čísla správné pohádky, přečíst pohádku, její název napsat do tajenky, vyplnit správně jména dcer - psacím písmem
                          str.59 - uděláme společně v pondělí na Zoomu
                          str.60 - přečíst správně slova ve sloupcích, vyhledat ve sloupcích slova podle obrázků, zkusit říct bez chyby jazykolam
                          str.61 - "Sestřenice Šárka" přečíst správně text, dopsat na řádky vhodná slova podle tabulky, dokreslit strašidla ze strašidelného hradu

Písanka č.4 - str.2 - nácvik písmene L
                      str.3 - nácvik písmene ch
                      str.5 - nácvik písmene CH
                      str.7 - nácvik písmene D
Dopsané písanky č.3 prosím donést do školy ke kontrole

Matematika - str.55 - procvičování
                      str.56 - uděláme společně v úterý na Zoomu
                      str.57 - procvičování
                      str.58 - uděláme společně ve čtvrtek na Zoomu

Prvouka - str.35,36 - Léto v přírodě

Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji krásný červnový týden. tř.uč.

TÝDENNÍ PLÁN 8.6. - 12.6.2020

ČJ - Slabikář - str.92 - bě,pě,vě - přečíst básničku, přečíst slova u obrázků, u cvičení s pusinkou přečíst slova a vysvětlit jejich význam. Přečíst text "Bělásek".
                                    Naučit se básničku - budu zkoušet ve středu na Zoomu
                       str.93 - přečíst text "Na zahradě", u cvičení s tužkou zakroužkovat stejnou barvou obrázek a slovo. Přečíst obrázkový text "Čím se kdo chlubí?"
                                   Přečíst slova ve sloupcích - tvořit věty
                       str.94 - cvičení se smajlíkem přečíst, u cvičení s trojúhelníkem vybrat vždy správnou odpověď, přečíst text "Pěnkava", u cvičení s ? spojit
                                    co k sobě patří
                       str.95 - mě - přečíst básničku, u cvičení s tužkou dopsat slabiku mě a přečíst, přečíst slova u obrázků. U cvičení s trojúhelníkem vybrat správnou
                                   odpověď, u cv. s kostičkou tvořit věty se slovy
                       str.96 - přečíst text "Návštěva", vyluštit křížovku a u cvičení s tužkou dopsat své jméno - psacím písmem. Přečíst správně slova ve sloupcích

Pracovní sešit - str.55 - uděláme společně v pondělí na Zoomu
                          str.56 - u cvičení s tulipány přečíst slova ve sloupcích, vyznačit názvy osob, vyznačená písmena napsat k hádankám
                          str.57 - přečíst slova ve sloupcích, vyhledat v tabulce slova podle obrázků, do řešení hádanky dopsat písmena podle slov vyznačených
                                      v tabulce

Písanka - str.37 - opakování
                str.38 - nácvik písmene K
                str.39 - nácvik písmene E
                str.40 - opakování
Dopsané písanky prosím donést v týdnu 15.6. - 19.6. do školy ke kontrole

Matematika - str.50   seznámení s čísly 10 - 100
                      str.51 - zapsat správně čísla 10 - 100, spočítat hodnotu mincí a zapsat
                      str.52 - uděláme společně v úterý na Zoomu
                      str.54 - uděláme společně ve čtvrtek na Zoomu

Prvouka - str. 33,34

Přeji Vám krásný týden. tř. uč.

TÝDENNÍ PLÁN 1.6. - 5.6.2020

ČJ - Slabikář - str.88 - di,dy,ti,ty,ni,ny - uděláme společně v pondělí na Zoomu
                        str.89 - přečíst slova, vysvětlit si význam slov, tvořit jednoduché věty
                        str.90 - uděláme společně ve středu na Zoomu
                        str.91 - přečíst obrázkový text "Honzík má taky pravdu", dolů do rámečku nakreslit oblíbené ovoce

Pracovní sešit  - str.52 - přečíst správně slova ve sloupcích, podle obrázků vyhledat slova v tabulce a vyznačit je, vypočítat příklady a přečíst slova u výsledků
                           str.53 - přečíst text "Návštěva" a podle výsledků na straně 52 doplnit do textu vhodná slova
                           str.54 - přečíst správně slova ve sloupcích, podle obrázků dopsat slabiky di/dí, ti/tí, ni/ní

Písanka - str.33 - procvičování - tuto stránku prosím vyfotit a poslat
                str.34 - dopsat ke slovům barvy
                str.35 - nácvik písmene ř
                str.36 - nácvik písmene Ř

Matematika - procvičování +,- do 20ti, pracovní listy zaslány na e-mail

Prvouka - str.31,32 - Jak se zachováš?

Akce: 2.6. - Bibliobus, 9,00 - 11,00
Děkuji všem za spolupráci a přeji krásný první červnový týden :-)

TÝDENNÍ PLÁN 25.5. - 29.5.2020

ČJ - Slabikář - str.84 - ď,ť,ň - uděláme společně v pondělí na zoomu
                        str.85 - u cvičení s modrým trojúhelníkem přpojit slova ke správné větě, přečíst správně text "U babičky v Dubňanech"
                        str.86 - uděláme společně ve středu na zoomu
                        str.87 - přečíst text "V ovocném sadu" a dopsat správně psacím písmem slova do vět
Pracovní sešit - str.49 - přečíst správně slova ve sloupcích, vyhledat podle obrázků slova v tabulce a vyznačit je s vyznačených slov vyjde tajenka Toto je...., u cvičení s tužkou správně spojit obrázek se slovem, u posledního cvičení najít ke každé větě vhodný obrázek a číslo věty zapsat do prázdného okénka
                        str.50 - přečíst správně slova ve sloupcích, podle textu "Petr, nebo Petra?" vybarvit dětem oblečení a určit, zda je Péťa chlapec, nebo dívka
                         str.51 - přečíst správně slova ve sloupcích, k prvnímu slovu v tabulce najít slovo s podobným významem a vybarvit ho stejnou barvou, přečíst text"Náročný den kočky domácí" - dolů do tabulky napsat písmena zvýrazněná v textu, číslo za větou je číslo políčka, do kterého se má písmenko napsat

Písanka - str.29 - nácvik písmenka Č
                str.30 - nácvik písmenka ž
                str.31 - nácvik písmenka Ž
                str.32 - procvičování

Matematika - pracovní listy (zaslány mailem)

Prvouka - str.29 - každý něco dělá, str.30 - třídíme odpad

Přeji krásný týden, tř.uč

TÝDENNÍ PLÁN - 18.5. - 22.5.2020

ČJ - Slabikář - str.80 - u cvičení se sovou přečíst hádanky a odpovědět, přečíst text "Veselá chaloupka" a do rámečku nakreslit své neskutečné zvířátko
                        str.81 - přečíst pohádku "Hrnečku vař" a podle textu dopsat slova do vět
                        str.82 - seznámení s písmenkem G - uděláme společně v pondělí na Zoomu       
                        str.83 - přečíst text "Výstava" a za pomocí textu pojmenovat zvířátka na fotografiích
Pracovní sešit - str.46 - pod obrázky správně dopsat první slabiku slova, přečíst si slova ve sloupcích, vyluštit křížovku a tajenku napsat do názvu textu Africká...
                          str.47 - pod obrázky správně dopsat první slabiku slova, přečíst si slova ve sloupcích, najít v tabulce slova podle obrázků a vyznačit je, u cvičení s modrým trojúhelníkem označit správnou odpověď, odpovědět na otázky A/N, u cvičení s tužkou správně rozdělit slova
                         str.48 - přečíst text "Malý fotbalista" a zkusit vysvětlit, co znamenají zeleně vyznačená rčení a přirovnání
Písanka - str.25 - nácvik písmenka b - ukážeme si v pondělí na Zoomu
                str.26 - procvičování
                str.27 - nácvik písmenka B
                str.28 - nácvik písmnenka č
Matematika - str.47 - procvičování
                      str.48 - slovní úlohy
                      str.49 - uděláme společně ve středu na Zoomu
Prvouka - str.26 - nakupujeme v obchodě
                str.27,28 - každý něco dělá

Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji Vám krásný květnový týden :-)

TÝDENNÍ PLÁN 11.5. - 15.5.2020

ČJ - Slabikář - str.75 - přečíst básničky, vyluštit křížovku
                        str.76 - přečíst slova pod obrázky, spojit správné slovo s obrázkem, u cv. s kouzelníkem vyznačit slova, která se rýmují, u cvičení s modrým                                              trojúhelníkem spojist správné slovo s větou, přečíst si básničku, u cvičení s otazníkem vyznačit správné slovo
                        str.77 - cvičení nahoře - doplnit správnou slabiku, přečíst cvičení "Cesta do Brna", u cvičení se sovou správně oddělit slova, u cvičení s tužkou                                          správně psacím písmem dopsat slova do vět ( toto cvičení prosím vyfotit a poslat)
                        str.78 - seznámení s písmenkem F, zakroužkovat všechna f v říkance, vybarvit obrázek, povídat, která slova začínají na F. Spojit slabiky pod                                            sebou na správná slova, přečíst slova ve sloupečcích i příběh o pejskovi, dopsat kdo je Flíček.
                        str.79 - cvičení nahoře - vybrat k obrázku správné slovo a vyznačit ho, přečíst cvičení "u Fialů", vyprávět podle obrázků, jak klíčí fazole, vyřešit                                          hádanky, přečíst slova ve sloupcích

Pracovní sešit - str. 43 - uděláme společně v pondělí na Zoomu
                          str .44 - přečíst slova v tabulce, vyhledat v tabulce slova podle obrázků a vybarvit je červeně, u cvičení s tužkou vyhledat v tabulce podtržená                                            slova a vybarvit je červeně
                          str.45 - u cvičení s tužkou - červeně vyznačená slova najít v tabulce na straně 44 a vybarvit je červeně, ze všech vybarvených slov vznikne                                              obrázek, u obrázků napsat číslo věty ve které se obrázek nachází, přečíst si text "Obří rýma" a dole doplnit A/N

Písanka - str.21 - nácvik písmene T - ukážeme si v pondělí na Zoomu
                str.22 - procvičování
                str.23 - procvičování
                str.24 - procvičování - prosím vyfotit a poslat

Matematika - str. 44 - vyřešit slovní úlohy
                      str.45 - uděláme společně ve středu na Zoomu
                      str.46 - vyřešit slovní úlohy

Prvouka - str. 24,25 - nakupujeme v obchodě

TÝDENNÍ PLÁN 4.5. - 8.5.2020

ČJ - Slabikář - str.72 - seznámení s písmenkem CH - uděláme společně v pondělí na Zoomu
                        str.73 - přečíst, co maluje Jindřich, u cvičení s modrým trojúhelníkem vybrat správné možnosti, přečíst text "Naše chata" a podle textu správně doplnit obrázek ( toto cvičení poprosím vyfotit a poslat), dole u cvičení s tužkou                                          správně doplnit H nebo CH, přečíst slova v barevných sloupcích a zkusit vytvořit ze slov věty
                        str.74 - přečíst si básničku "Hledání", přečíst text "Maminka", přečíst jaká je tvoje maminka, maminku nakreslit, přečíst si básničku mamince k svátku

Pracovní sešit - str.41 - dopsat k obrázkům první slabiku slova, u cvičení s tulipánem přečíst správně slova, u cvičení s tenisákem vyhledat slova ve sloupcích podle obrázků, přečíst text "Na jaře" a podle textu správně odpovědět na otázky
                          str.42 - dopsat k obrázkům první slabiku slova, u cvičení s tulipánem přečíst správně slova, u cvičení s tenisákem vyhledat slova ve sloupcích, přečíst text "Buchty" a vyluštit tajenku z označených slov v tabulce

Písanka - str.18 - nácvik písmene h - ukážeme se na zoomu
                str.19 - opakování
                str.20 - nácvik písmene H - ukážeme si na zoomu

Matematika - str.41 -  cvičení se sluníčkem - nejdříve  rozkládáme čísla na desítky a jednotky, potom příklady vypočítáme, cvičení s kytičkou - doplňujeme číselnou řadu, cvičení s modrým sluníčkem - vypočítáme řetězec
                      str.42 -  cvičení s kytičkou - nejdříve rozkládáme čísla na desítky a jednotky, potom příklady vypočítáme, cvičení se sluníčkem - vypočítáme řetězec
                      str.43 - uděláme společně ve středu na zoomu .-)

Prvouka - str.23, udělat si úkol pro šikovné ruce na straně 51

Děkuji vám za spolupráci, postupně přidávám procvičování do Alfa, v případě potřeby mě neváhejte kontaktovat, přeji vám krásný květnový týden :-)
 

TÝDENNÍ PLÁN 27.4. - 1.5.2020

ČJ - Slabikář - str.69 - uděláme společně v pondělí na Zoomu
                        str.70 -  správně přečíst a zkusit uhodnout hádanku, u cvičení s modrým trojúhelníkem  rozhodnout, co potřebuje kuchař, vyřešit a napsat přesmyčky
                        str.71 - přečíst cvičení "budka", zkusit vyprávět pohádku samostatně, u cvičení s modrým trojúhelníkem vyřešit a opravit, u cvičení s telefonem doplnit háčky  a čárky a nakreslit řešení hádanky
Pracovní sešit - str.39 - dopsat nahoře první slabiku slova, správně přečíst slova ve sloupcích, přečíst text "růže" a podle textu správně odpovědět na otázky, u modrého trojúhelníku označit správné slovo
                         str.40 - přečíst správně slova ve sloupcích, najít ve sloupcích slova podle obrázků a dopsat písmena do volných políček, přečíst text "brusle", u cvičení s kostičkou barevně vybarvit to, co patří ke každému ročnímu období
Písanka - str.15 - opakování slov
                str.16 - opakování slov
                str.17 - nácvik písmena Z, ukážeme si na Zoomu, dále budou psát sami
Matematika - str.38 - seznámení s číslem 20, správně psát číslo 20 do řádků, vyznačit číslo dvacet v mincích, na kostičkách a na číselné ose, doplnit správně rozklady čísel, vytvořit slovní úlohy dle obrázků a příklady zapsat
                     str.39 - doplnit správně sčítací tabulku, vypočítat řetězce a  sloupečky
                      str.40 - uděláme společně ve středu na Zoomu
Prvouka -  str.21,22 - Moje zvířátko

Všechny Vás moc zdravím, děkuji za dosavadní spolupráci, přeji Vám krásný týden a těším se na setkání na Zoomu :o)

TÝDENNÍ PLÁN 20.4. - 24.4.2020

ČJ - Slabikář- str.64 - uděláme společně v pondělí na Zoomu :-)
                       str.65 - správně přečíst cvičení se smajlíkem a tulipány, umět odpovědět na otázky, přečíst si rozpočítadla i slova v barevném sloupečku
                       str.66 - přečíst cvičení s tulipánem, přečíst cvičení s pusinkou a podle textu dokreslit mašle na pomlázky, u cvičení s puzlem spojit vždy stejnou barvou slabiky na slova, vyplnit křížovku a napsat správnou tajenku
                       str.67 - přečíst text "kuličky" a správně dokreslit kuličky do pytlíků, přečíst cvičení s papouškem a zvonkem, u cvičení se sovou správně vyluštit rébusy, u cvičení s tenisákem spojit čarou věty, které k sobě patř
Pracovní sešit - str.35 nahoře - pojmenovat obrázky a doplnit první slabiku slova, u cvičení s tulipánem správně přečíst slova, přečíst cvičení " Vašík a Káča" a doplnit, dole vybarvit stejnou barvou slova, která se rýmují
                          str.36 - přečíst slova ve sloupcích, samostatně udělat cvičení "kdo je kdo a kde je Katka?" toto cvičení poprosím vyfotit a poslat
                          str.37 - přečíst slova ve sloupcích , podle obrázků vyplnit křížovku, přečíst a doplnit cvičení " Honzíkův pejsek"
                          str.38 - přečíst slova ve sloupcích, přečíst cvičení "Terezka" a do volných okének doplnit první písmena jmen dívek, které přišly k Terezce. Dole doplnit A nebo N.

Písanka - str. 11 - nácvik slabiky eu
                str.12 - nácvik slabiky c
                str.13 - procvičování
                str.14 - nácvik písmene C

Matematika - str.34 - seznámení s číslem 18, vyznačit hodnotu čísla 18 v mincích, vyznačit č.18 na kostičkách a číselné ose. Doplnit správně rozklady čísel a podle obrázků utvořit slovní úlohy na sčítání a odčítání.
                      str.35 - uděláme společně ve středu na Zoomu :-)
                      str.36 - seznámení s číslem 19, vyznačit hodnotu čísla 19 v mincích, vyznačit č.19 na kostičkách a číselné ose. Doplnit správně rozklady čísel a podle obrázků utvořit slovní úlohy na sčítání a odčítání.
                      str.37 - zkusit dokončit návrhy záhonů u cvičení se sluníčkem, doplnit tabulky u cvičení s kytičkou a vypočítat sloupečky

Prvouka - str.20 - život rostlin během roku
                 str.49 - úkol pro šikovné ruce - vybarvit obrázky a správně označit zvířecí rodině mládě

V pondělí a ve středu se uvidíme na Zoomu, děti mohou procvičovat i v Alfovi :-) Přeji Vám všem krásný týden. V případě potřeby nebo nějakých nejasností mě neváhejte kontaktovat :-)

TÝDENNÍ PLÁN 14.4.- 17.4.2020

ČJ - Slabikář - str.60 samostatně, poprosím stránku vyfotit a poslat
                        str.62 - seznámení s písmenkem Č, Naučit se básničku, vybarvit obrázek a popsat, které věci na obrázku začínají na písmenko č. Spojit slabiky ve správná slova. Správně odpovědět na otázky a čísla správných odpovědí dopsat do volných okének.  Do zelené tabulky vybrat  a napsat co čteme doma.
                      str.63 - vymyslet slova na slabiky, které jsou v červeném domečku. U hvězdičky tvořit z jednoslabičných slov, slova dvojslabičná. U modrého trojúhelníku vybrat to, co je správně a zakroužkovat. Přečíst hezky nahlas Kdo nám pomáhá? a správně odpovědět. U cvičení s otazníkem vybrat a vybarvit nebo zakroužkovat správné slovo. U cvičení s tužkou správně dopsat tak, aby se slova rýmovala. Slova v barevných sloupečcích přečíst a zkusit s nimi utvořit nějaké věty.
                   
Pracovní sešit - str.32 - správně nahlas hezky přečíst a správně odpovědět na dopňující otázky.
                          str.33 - přečíst slova v sloupcích, podle obrázků vyhledat slova a vyznačit. Přečíst cvičení Domino a vyznačená slova v tabulce doplnit do volných políček.
                          str.34 - přečíst slova v sloupcích, u modrého trojúhelníku dolnit správnou odpověď, přečíst cvičení Karolína a do volných okének dopsat vyznačená slova v tabulce nahoře.

Písanka -  str.8 - samostatně - opakování slov
                  str.9 - nácvik slabiky au
                  str.10 - nácvik slabiky ou

Matematika -  str.32 -  seznámení s číslem 17 - vyznačit 17 v mincích, na kostičkách i na číselné ose. Dopsat správně rozklady čísel na desítky a jednotky, správně utvořit příklady na sčítání a odčítání
                       str.33 - soplnit správně číselné řady, u cvičení s kytičkou vypočítat tabulku dle zadání, u cvičení se sluníčkem nejprve vypočítat příklady a potom vyznačit cestu motýlů u žlutých kytiček i u červených kytiček, vypočítat sloupečky, poprosím vyfotit  a poslat
Číslo 17 procvičíme ve středu na Zoomu

Prvouka - str.19 - napsat správně mláďata zvířat, do tabulky vyplnit, jaký užitek nám zvířata poskytují, zkusit vyřešit detektivní příběh :-)

Přeji Vám krásný dubnový týden, tř.uč., ve středu se budu těšit v 11,00 na Zoomu :-)

TÝDENNÍ PLÁN 6.4. - 10.4.2020

ČJ -  Slabikář - str.57 - cvičení nahoře - správně vybrat která zvířata patří do zoo a která do lesa a přepsat je do sloupečků,u cv. s trojúhelníkem vybrat podle obrázku správnou možnost a zakroužkovat. Naučit se básničku "jede, jede vlak.
                         str.58 - seznámení s písmenkem B. přečíst básničku, vybarvit obrázek a popsat podle obrázku, která slova začínají na B. Správně pojmenovat obrázky, slabiky spojit ve slova. Přečíst cvičení Bob a Bobek a doplnit.
                         str.59 - u cvičení s otazníkem správně vyluštit přesmyčky slov, u cvičení se sovou správně najít a oddělit slova od sebe, u cv. s tužkou doplnit slova do mřížky, cv. s trojúhelníkem - správně přečíst a spojit to, co k sobě patří.
                                     Přečíst si rozpočítávadlo, po straně přečíst slova.    
                         str.61 - naučit se velikonoční básničky, krásně vybarvit a najít stejné kraslice.
                         STRANU 60 NECHÁME AŽ PO VELIKONOCÍCH.
Pracovní sešit - str. 30 - přečíst všechna slova v rámečcích.
                          str.31 - splnit všechny úkoly, které jsou napsané dole na stránce. Když děti splní správně, vyjde jim na straně 30 vybarvený obrázek :-)
Písanka - str. 5 - opakování, každé slovo na řádku stačí napsat 2x
                str.6 - nácvik písmene R, postupujeme jako u písmene P a dopíšeme.
                str.7 - nácvik slov s písmenem R
Matematika - str.29 - počítáme kostičky, sčítání a odčítání, cvičení se sluníčkem - vypočítáme řetězce a nakonec spočítáme všechna tělesa a zapíšeme jejich počet do prázdných okýnek.
                      str.30 - seznámení s číslem 16 - vyznačení č. 16 v penězích, na kostičkách a na číselné ose. Pomocí obrázků tvoříme slovní úlohy  na sčítání a odčítání, použijeme rozkla čísel
                      str.31 - cvičení se sluníčkem - vypočítáme příklady a napíšeme kolik kedluben je v kterém košíku, cvičení s kytičkou - dopočítáme podle zadání, svičení se sluníčkem - matematické řetězce. Samostatně vypočítat sloupeček, poprosím vyfotit a poslat :-)))
Prvouka - str.18 - Domácí zvířata na dvoře - povídat si s dětmi podle obrázku.

Přeji Vám i dětem krásné Velikonoce, děkuji za trpělivost při učení s dětmi, za spolupráci a v pondělí se budu těšit poprvě na Zoomu :-))
Tř.uč.

DENNÍ PLÁN 30.3. - 3.4.2020

ČJ - Slabikář - str.52 - slova, která jsou napsaná nahoře skládat do mřížek. U cvičení s otazníkem napsat správná slova na linku pod obrázek. Přečíst hezky nahlas cvičení "Novinový stánek" a správně odpovědět na otázku.
                        str.53 - u obrázků napsat na linku co Milena namalovala. Cvičení s trojúhelníkem napsat správné odpovědi. U cvičení s tužkou namalovat obrázky, podle slov, která jsou napsaná nad prázdným obdélníčkem. U cvičení s        kostičkou správně spojit barevně k sobě dvojice slov. Poprosím rodiče tuto stránku vyfotit např. mobilním telefonem a odeslat mi ke kontrole třeba na mail nebo watsapp :-)
                         str.54 - seznámení s písmenkem H,h. Naučit se hezky básničku, vybarvit si obrázek nahoře a povídat, co vše je na obrázku a co začíná na písmenko H. Dvojice slabik pod obrázkem vždy hezky spojit ve slova.
                                      Prohlédnout si obrázky a správně je pojmenovat. Zbytek strany hezky nahlas přečíst a odpovědět na otázku: Kdo hází nejlépe?
                        str.55 - Celou stranu hezky nahlas přečíst, vyprávět pohádku O Smolíčkovi podle obrázků.
                        str.56 - u cvičení s perem hezky dopsat písmenko které chybí. U cvičení s kostičkou správně spojit dvojice slov, která k sobě patří. Hezky nahlas přečíst cvičení U nás doma.

Pracovní sešit - str.27 - číst slova v barevných sloupcích, zkoušet tvořit věty. Přečíst cvičení "Dárek" , slova, která jsou podtržená vyhledat v tabulce a zakroužkovat. U obrázků škrtnout věci, které Slávek s maminkou nekoupili.
                          str.28 - číst slova v barevných sloupcích. Vyplnit křížovku, přečíst cvičení Soused Plavec.
                          str.29 - vyplnit první slabiku na kterou slova začínají, číst slova v barevných sloupcích, vyhledat slova v tabulce podle obrázků a zakroužkovat, přečíst si cvičení "Domácí úkol" a opravit Hynkovi domácí úkol (mohou i barevně)

Písanka 3 -  str.1 - opakování slov
                    str.2 - nácvik písmene r, nejprve na zvláštní papír, pořádně rozcvičit ruku
                    str.3 - opakování slov
                    str.4 - opakování slov, prosím tuto stránku vyfotit a poslat :-)

Matematika - str.25 - slovní úlohy
                      str.26 - cvičení s kytičkou - vymyslet slovní úlohu, znázornit, vypočítat. U cvičení se sluníčkem rozložit čísla správně na jednotky a desítky, znázornit na číselné ose a vypočítat. Slovní úloha
                      str.27 - slovní úlohy
                      str.28 - dokreslení kraslic podle osy souměrnosti

Prvouka - str.16 - 17 Jaro na zahradě, vyprávění podle obrázků, vyplnit křížovku, prosím o vyfocení a odeslání :-) 
                 Úkol pro šikovné ruce str.47

Všem Vám děkuji za spolupráci a přeji krásné jarní dny, tř.uč.

TÝDENNÍ PLÁN 23.3. - 27.3.2020
ČJ - Slabikář - str.47 - cvičení s kouzelníkem, zkusit tvořit nová slova po doplnění různých písmen. Zbytek strany číst, pokládat dětem doplňující otázky pro čtení s porozuměním.
                        str.48 - Seznámení s písmenem C. Naučit se básničku, vymýšlet slova, která začínají na písmenko C. Povídat si o obrázku a obrázek vybarvit. Spojovat slabiky ve slova. Přečíst cvičení a doplnit, kdo nosí copy.
                        str.49 - přečíst správně nahlas a doplnit. Ze slov, která jsou po pravé straně tvořit věty.
                        str.50 - od cvičení s modrým trojúhelníkem mohou děti pracovat samostatně.
                        str.51 - celou stranu mohou děti dělat samostatně.

Pracovní sešit - str.24 - u cv. s tulipánem číst slova a zkoušet vymýšlet věty. Říkat kolik slabik které slovo má. Přečíst cvičení Zima a doplnit.
                          str.25 - u cvičení s tulipánem číst slova, vytleskávat slabiky. Křížovku zkusit samostatně. Přečíst Korela Lori a doplnit.
                          str.26 - nahoře doplnit slabiky pod slova, u cvičení s tulipánem přečíst slova, vyhledat slova, která jsou u cvičení se žlutým míčkem a zakroužkovat. Přečíst Zajíc Cupík a doplnit AN.
Písanka - dopsat, stranu 39 samostatně. Zítra v pondělí dopním informaci, kdy bude možné vyzvednout si ve škole písanku č.3 a odevzdat na kontrolu písanku č.2.

Matematika - str.21 - vysvětlit a nechat pracovat samostatně.
                      str.22 - povídat si a pracovat společně.
                      str.23 - slovní úlohy tvořit společně s dětmi, obměňovat a počítat
                     str.24 - znovu zopakovat co jsou desítky, co jsou jednotky, ukázat si rozklady čísel

Prvouka - Velikonoce - str. 14-15

V týdnu zašlu na email zase nějaké pracovní listy na procvičování. Všem dětem posílám jarní pozdrav a moc se na ně těším :-) Kdykoli mě neváhejte s čímkoli kontaktovat, přeji vám pevné nervy :-)

TÝDENNÍ PLÁN 16.3. - 20.3.2020
ČJ - Slabikář - str.43 ( cvičení s kytičkou - čtení s porozuměním - samostatně, přesmyčky slov - samostatně, AN - samostatně. Domeček - slabiky - tvořit slova)
                        str.44 ( do volných rámečků skládání slov - mohou i psát, cvičení s modrým trojúhelníkem samostatně, básničku přečíst)
                        str.45 ( cičení s míčkem samostatně, cvičení s tužkou samostatně, básničku přečíst a složit správně dohromady)
                        str.46 - AU, OU, zaobloučkovat slova v básničce, vybarvit obrázek a říkat slova, která obsahují slabiky au, ou ( cvičení s modrým trjúhelníkem samostatně)
                        str.47 - celou stranu pořádně přečíst
Pracovní s. -  str. 20 - ( pracovat dle zadání, vysvětlit, samostatně)
                       str.21 - ( pracovat dle zadání)
                       str.22 - ( pracovat dle zadání - křížovku samostatně)
                       str.23 - ( pracovat dle zadání, vysvětlit, samostatně)
Písanka -    str. 34,35,36,37
Matematika - str. 17 - vyznačit číslo 14 v penězích, na kostičkách i číselné ose, děti ví jak, tvořit příklady na sčítání a odčítání
                     str.18 - vysvětlit a nechat pracovat samostatně
                     str.19 - vyznačit číslo 15 v penězích, na kostičkách a číselné ose, tvořit příklady na sčítání a odčítání
                     str.20 - vysvětlit a nechat pracovat samostatně
Prvouka - Jaro v přírodě, části rostlin str.12,13 + úkol pro šikovné ruce str. 45

Důležité je, aby děti  denně četly a počítaly hbitě +,- 10. V případě potřeby pište na mail, nebo volejte. Přeji Vám všem pevné nervy a posílám pozdrav pro děti :-)))

TÝDENNÍ PLÁN 9.3. - 11.3.2020
ČJ-  Slabikář - dokončit stranu 40, strana 41. Strana 42, seznámení s písmenem R, vymýšlet slova, která začínají na hlásku R, slova, která na hlásku R končí.
Prac.s. - dokončit stranu 18
PS - Písanka č.2, strana 30,32,33. Nová písmena nejprve nacvičit na volný papír
M -   třetí díl, dokončit stranu 14. U cvičení s kytičkou v zeleném rámečku vymýšlet ze tří čísel vždy 4 příklady. (např. 6+4=10; 4+6=10;10-4=6; 10-6=4
        strana 15 - celá, strana 16 - celá, vysvětlit dětem zadání a nechat pracovat samostatně
PRV - jaro v přírodě, strana 11 - vyprávění podle obrázku

Je důležité, aby děti  denně trénovaly čtení a skládání písmenek na jednoduché slabiky a slova. Některé děti mají stále velké potíže v matematice a je důležité každodenní procvičování + - 10. Ve třídě mají k dispozici malá počítadla, jinak kdo potřebuje může používat číselnou osu na lavici nebo jiné pomůcky. Děti dostaly na procvičení čtecí list č.15,16. Kdo potřebuje zaobloučkuje si slabiky. Je potřeba ohlídat tzv. dvojí čtení (děti čtou rovnou po slabikách a nahlas).
Akce v Toulcově dvoře na pondělí 16.3.2020 je zrušena.
V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat :-)